Selecteer een pagina

Vastgoed beheer Beumer

U kunt ons bereiken op

Bel: 06 43 22 42 98
Email: info@dbvastgoed.nl
Bezoek: Binnenweg 18 9906PR Bierum

VASTGOEDBEHEER

Het beheer van uw VASTGOED onderbrengen zodat u er geen omkijken meer naar heeft? Goed vastgoedbeheer zorgt op langere termijn voor een beter rendement.
Wij bieden:

  • Commercieel beheer
  • Administratief beheer
  • Financieel beheer
  • Technisch beheer
  • VVE-beheer

U kunt bij ons terecht voor onderdelen van het beheer of het totale beheer.

ADMINISTRATIEF BEHEER

Het beheren van huurcontracten en andere relevante documenten;

 

 • Opstellen huurcontracten
 • Indexeren huurprijzen
 • Jaarlijkse afrekening servicekosten
 • Opmaken beheerovereenkomsten
 • Beheer verzekeringen
 • Controle WOZ-beschikking (eventueel bezwaar)

FINANCIEEL BEHEER

Het beheren en ontzorgen van de inkomsten en uitgaven van uw vastgoed.

 

Huurinning

 • Maandelijkse huurincasso
 • Bewaken van betalingen en huurachterstanden

 • Afwikkelen borgstelling

 • Verrekening servicekosten

Financiën vastgoed

 • Periodieke huurafrekening verhuurder

 • Beheer jaarlijkse kosten

 • Beheer onderhoudskosten

 

COMMERCIEEL BEHEER

Het zorgdragen voor het in verhuur houden van het vastgoed onder andere door:

Huurders

 • Opname van het vastgoed
 • Prijsbepaling bij aangaan nieuw huurcontract
 • Adverteren in diverse media
 • Screenen van potentiële huurders

Diverse diensten

Aansturen van:

 • Schoonmaak algemene ruimten
 • Afvalinzameling
 • Technische zaken

Beveiliging

Aansluitingen

 • Telefoon
 • Internet
 • Televisie
 • Stroom
 • Gas

Parkeervergunningen

TECHNISCH BEHEER

Technisch beheer is een belangrijk onderdeel bij het op orde houden van uw vastgoed- portefeuille.
Wij bieden 24 uursservice omdat het belangrijk is dat uw huurders onmiddellijk geholpen worden als er echt een reparatie nodig is.

Meerjarige onderhoudsplanning (mjop) 

Aansturen onderhoud

 • Offerte trajecten
 • Opdrachtverstrekking
 • Bouwtoezicht

Afhandeling klachtenonderhoud
24 uursservice bij reparaties of klachten
Verhelpen technische storingen
Einde huur inspectie
Periodieke inspecties
Vaststellen EPC-labels (Energie Index)